Egoitza elektronikoa Zaldibia

Nabarmendutako tramiteen kategoriak

Denak (A-Z)

Hainbat kategoriatako espediente mota tramitatzeko aukera ematen du.

Eskaera orokorra

Zure eskaera dauden tramiteekin bat ez badator,atal honen bitartez, Sarrerako Erregistro Elektronikoan sar zaitezke.

Ordainketa on-line

On-line ordainketa sistema erabil dezakezu Internet bidez Zaldibiako udalari zerga, tasa, isun etab.en ordainketak egiteko.

Dirulaguntzak, laguntzak…

Faktura elektronikoa

Faktura sortu, ziurtagiri onartuen bidez digitalki sinatu eta Zaldibiako Udalari bidali ahal izango diozu.

Erregistro zibila

Erregistro zibileko izapide eta zerbitzuei buruzko informazioa ematen du.

Biztanleen errolda

Bide okupazioa

Diru-bilketa

Erreziboak

Euskara

Gizarte Zerbitzua

Harrera

Hirigintza

Idazkaritza

Jarduerak

Kanposantua

Kultura

Lan poltsa

Lehiaketak

Trafikoko isunak

Zergak eta tasak

Ziurtagiriak


AYTO78+ON+EU