Egoitza elektronikoa Eskoriatza

Kalteen erreklamazioaTramitación mediante usuario y contraseñaTramitación mediante tarjeta de firma electrónicaTramitación en ventanillaTrámite no gestionado por el Ayuntamiento

Udalaren zerbitzu publiko baten funtzionamenduaren ondorioz, pertsona fisiko edo juridiko batek lesio edo kalterik izanez gero bere ondasun eta eskubideetan, ondarearen gaineko erantzukizuna eskatu ahal izango dio Udalari.

Udaltzaingoa


Fernando Eskoriatza plaza 1, 20540 Eskoriatza
Tel.: 943 71 44 07 - Faxa: 943 71 40 42
udala@eskoriatza.eus


Astelehenetik ostiralera: 9:00-14:30
Abuztua: 10:00-13:00

Erreklamazioa jasotakoan, erreklamatzailearen ondasun edo eskubideetan izandako kalteengatik ondare erantzukizunik baduen aztertuko du Udalak, eta egiten ari den izapideen berri emango dio interesdunari.
Ondare-erantzukizunarengatiko kalte-ordaina eskatzeko epea urtebetekoa da, kalteak gertatzen direnetik kontatuta. Pertsonei kalte fisiko edo psikikoak eginez gero, sendatzen direnetik edo kalte horien ondorioak zehazten diren egunetik hasiko da kontatzen epea.
Hondatutako arropak eta objektuak ez dira entregatuko eskabidearekin batera, baina interesdunak gorde egin beharko ditu, geroago erreklamatzen badizkiote ere; eskabidearekin batera, garbitzearen edo/eta berria erostearen aurrekontua aurkeztuko da, solik.
  • Kalteen erreklamazioa
  • Eskatutako diru kopurua justifikatzen duten agiriak
  • Mediku txostena, balego
Leihatilan aurkeztu daitekeen dokumentuaren ikonoa Bulegoan bertan aurkeztu behar da. Leihatilan aurkeztu daitekeen dokumentuaren ikonoa Elektronikoki aurkeztu behar da

AYTO34+ON+EU