Egoitza elektronikoa Eskoriatza

Biztanle errolda: helbidea eta datu pertsonalak aldatzeaTramitación mediante usuario y contraseñaTramitación mediante tarjeta de firma electrónicaTramitación en ventanillaTrámite no gestionado por el Ayuntamiento

Eskoriatzan bertan egindako helbide-aldaketak Biztanleen Erroldan jasotzeko tramitea da. Tramite hau norberak egin beharrekoa da.

Harrera zerbitzua


Fernando Eskoriatza plaza 1, 20540 Eskoriatza
Tel.: 943 71 44 07 - Faxa: 943 71 40 42
udala@eskoriatza.eus


Astelehenetik ostiralera: 9:00-14:30
Abuztua: 10:00-13:00

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:
 
1.- Nortasuna egiaztatzeko dokumentazioa: nortasun agiria, pasaportea edo egoitza baimena (AIZ- Atzerritarren identifikazio zenbakia). Adingabeen kasuan, "Familia Liburua" eta "Gurasoen erantzukizunpeko aitorpena, adingabeko emantzipatugabeak udal-erroldan izena emateko edo helbidea aldatzeko".
 
2.- Etxebizitzaren okupazio erregimena egiaztatzeko dokumentua:
          - Etxea jabetzan izanez gero: jabetza eskritura
          - Alokairu kontratua izanez gero: maizterraren izenean eta indarrean dagoen alokairu kontratua.
          - Alokairua kontratu barik izanez gero:
                    * Erroldatzeko baimena  inprimakia, etxe-jabeak bete eta sinatuta.
                    * Jabearen NAN kopia.
                    * Etxebizitzaren eskrituren kopia.
 

AYTO34+ON+EU