Egoitza elektronikoa Gaintza

Nabarmendutako tramiteen kategoriak

Biztanle errolda

Diru-bilketa

Diru-laguntzak, laguntzak, hobariak…

Gizarte Zerbitzua

Hirigintza

Idazkari-Kontu-hartzailea

Jarduera

Kanposantua

Trafikoko isunak

Zerga eta tasak

Ziurtagiriak

Denak

Hainbat kategoriatako espediente mota tramitatzeko aukera ematen du.

Eskaera orokorra

Zure eskaera dauden tramiteekin bat ez badator,atal honen bitartez, Sarrerako Erregistro Elektronikoan sar zaitezke.

Faktura elektronikoa

Faktura sortu, ziurtagiri onartuen bidez digitalki sinatu eta Gaintzako Udalari bidali ahal izango diozu.

Ordainketa on-line

Erregistro zibila

Erregistro zibileko izapide eta zerbitzuei buruzko informazioa ematen du.

Kexak eta iradokizunak


Ayto37