Logo entidad AZKOITIA
ZUMAIA
Zerbitzu Telematikoak C Prozesatzeko eremu segurua
             


2023ILAK0004
Kiroletako teknikaria. Plaza 1 OPOSIZIO-LEHIAKETA bitartez.
Onartuen eta baztertuen behin behineko zerrenda eta Epaimahai Kalifikatzailearen izendapena.
Zumaiako Udala
Foruen Enparantza Plaza, 1
20750 Zumaia
Tel. 943865025
Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 2023/12/29
https://boe.es/boe/dias/2024/02/17/pdfs/BOE-A-2024-3057.pdf
2024/02/18 - 2024/03/15
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006534-20240130135132.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20240220122532.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20240220122502.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006534-20240207110010.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006534-20240425083927.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006534-20240614105459.pdf

Itzuli