Logo entidad AZKOITIA
LIZARTZA
Servicios telemáticos C Área tramitación segura
             


2023/01
Gizarte Langile lanpostua
Gizarte-langile lanpostu bat betetzeko deialdia, 20/2021 Legearen 6. eta 8. xedapen gehigarrietatik eratorritako iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko deialdian.
Lizartzako Udala
Askatasunaren Plaza, 1
20490 LIZARTZA
Tel. 943670700
OINARRI ESPEZIFIKOAK: https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/euskera/gao/2023/03/02/e2301224.htm
Boletín Oficial de Gipuzkoa 02/03/2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/30/pdfs/BOE-A-2023-12712.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006355-20230511115503.pdf

Volver