Logo entidad AZKOITIA
LARRAUL
Servicios telemáticos C Área tramitación segura
             


Administrari laguntzailea %45 dedikazioan.
Merezimendu lehiaketa sistema.
Larraulgo Udala
San Esteban enparantza, z/g
20159 LARRAUL
Tel. 943693042
MEREZIMENDUAK BALORATUKO DIRA 2022/12/29 ARTE (Oinarri Orokorretako 8.1 xedapena)
Boletín Oficial de Gipuzkoa 30/12/2022
https://www.euskadi.eus/web01-bopv/eu/bopv2/datos/2023/05/2302394e.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/30/pdfs/BOE-A-2023-12711.pdf
31/05/2023 - 27/06/2023
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006283-20230427180235.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006283-20230517083320.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230517084301.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230517084550.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230522115536.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006283-20230807080738.pdf

Volver