Logo entidad AZKOITIA
HONDARRIBIA
Servicios telemáticos C Área tramitación segura
             


2022PSPF0021
Estabilizazioa - Lehiaketa-oposizioa - C2 - Ofizial Elektrikaria (Elektrikari Taldeko Arduraduna) - Plaza 1
Izena emateko epea
Hondarribiko Udala
Nagusi Kalea, 20. 20280. Pertsonal saila
pertsonala@hondarribia.eus
Tel. 943111213
MEREZIMENDUAK (LAN-ESPERIENTZIA ETA TITULAZIOAK) ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEAREN AZKEN EGUN ARTE BALORATUKO DIRA
Boletín Oficial de Gipuzkoa 26/12/2022
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/27/pdfs/BOE-A-2023-12374.pdf
31/05/2023 - 27/06/2023
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006281-20230428105040.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230509082729.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006281-20230503110505.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006281-20230503110527.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230512162605.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006281-20230530094812.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006281-20230714074535.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006281-20240118091552.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006281-20240418131112.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006281-20240524144933.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006281-20240524151735.pdf

Volver