Logo entidad AZKOITIA
HONDARRIBIA
Servicios telemáticos C Área tramitación segura
             


2022PSPF0020
Estabilizazioa - Lehiaketa-oposizioa - C1 - Udaltzaina - 5 Plaza
Izena emateko epea
Hondarribiko Udala
Nagusi Kalea, 20. 20280. Pertsonal saila
pertsonala@hondarribia.eus
Tel. 943111213
MEREZIMENDUAK (LAN-ESPERIENTZIA ETA TITULAZIOAK) ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEAREN AZKEN EGUN ARTE BALORATUKO DIRA
Boletín Oficial de Gipuzkoa 26/12/2022
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/27/pdfs/BOE-A-2023-12374.pdf
31/05/2023 - 27/06/2023
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006280-20230428104728.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230512161048.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006280-20230503110413.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230512161353.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230512161423.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006280-20230530094404.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006280-20230801150700.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20240116090754.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006280-20240213084601.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006280-20240418130623.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006280-20240418130903.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006280-20240523121735.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20240523124917.pdf

Volver