Logo entidad AZKOITIA
HONDARRIBIA
Servicios telemáticos C Área tramitación segura
             


2022PSPF0019
Estabilizazioa - Lehiaketa-oposizioa - C1 - Administraria (Biztanleen Arreta Zerbitzuko Arduraduna) - Plaza 1
Izena emateko epea
Hondarribiko Udala
Nagusi Kalea, 20. 20280. Pertsonal saila
pertsonala@hondarribia.eus
Tel. 943111213
MEREZIMENDUAK (LAN-ESPERIENTZIA ETA TITULAZIOAK) ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEAREN AZKEN EGUN ARTE BALORATUKO DIRA
Boletín Oficial de Gipuzkoa 26/12/2022
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/27/pdfs/BOE-A-2023-12374.pdf
31/05/2023 - 27/06/2023
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006276-20230428104323.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230509082612.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006276-20230503110307.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006276-20230503110323.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230512160316.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006276-20230530094217.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006276-20230719085104.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006276-20240118091439.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006276-20240408102222.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006276-20240418131322.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006276-20240517131313.pdf

Volver