Logo entidad AZKOITIA
BERROBI
Servicios telemáticos C Área tramitación segura
             


Liburutegiko arduraduna %20 dedikazioan.
Merezimendu lehiaketa sistema.
Berrobiko Udala
Jose Maria Goikoetxea Kalea, 28
20493 BERROBIA
Tel. 943683294
Oinarri espezifikoen akats zuzenketa. MEREZIMENDUAK BALORATUKO DIRA 2022/12/29 ARTE (Oinarri Orokorretako 8.1 xedapena)
Boletín Oficial de Gipuzkoa 30/12/2022
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/06/2202466e.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13232.pdf
05/06/2023 - 30/06/2023
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006229-20230413173451.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006229-20230524122559.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230524122839.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230524122932.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230524123024.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006229-20230821091521.pdf

Volver