Logo entidad AZKOITIA
BERROBI
Servicios telemáticos C Área tramitación segura
             


Administrari laguntzailea %71,42 dedikazioan.
Merezimendu lehiaketa sistema.
Berrobiko Udala
Jose Maria Goikoetxea Kalea, 28
20493 BERROBIA
Tel. 943683294
MEREZIMENDUAK BALORATUKO DIRA 2022/12/29 ARTE (Oinarri Orokorretako 8.1 xedapena).
Boletín Oficial de Gipuzkoa 30/12/2022
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/06/2202466e.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/03/pdfs/BOE-A-2023-13232.pdf
05/06/2023 - 30/06/2023
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006228-20230524122057.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230524122139.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230524122234.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230524122422.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006228-20230821091352.pdf

Volver