Logo entidad AZKOITIA
ZUMAIA
Zerbitzu Telematikoak C Prozesatzeko eremu segurua
             


2022ILAK0012
Jardueretako eta ingurumeneko teknikaria. Plaza bat LEHIAKETA bidez. 2022ILAK0012.
Merezimenduen behin betiko balorazioak eta izendapen proposamena.
Zumaiako Udala
Foruen Enparantza Plaza, 1
20750 Zumaia
Tel. 943865025
Oinarri espezifikoak: https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/12/21/c2207871.pdf
Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 2022/12/21
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/27/pdfs/BOE-A-2023-7808.pdf
2023/03/28 - 2023/04/28
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005803-20230314123921.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005803-20230314124322.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005803-20230314124448.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005803-20230314130107.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005803-20230314130353.pdf
https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/7.00/SolicitudDetalle.aspx?id=PMER&idAyto=81&idioma=eu-ES

Itzuli