Logo entidad AZKOITIA
ASTEASU
Servicios telemáticos C Área tramitación segura
             


OPE2022/03
Administrari orokorreko administrari laguntzailea (Plaza 1)
Eskaerak aurkezteko epean
Asteasuko Udala
Lege Zaharren enparantza, z/g,
20159 ASTEASU
Tel. 943691907
Boletín Oficial de Gipuzkoa 21/12/2022
https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/03/pdfs/BOE-A-2023-8371.pdf
04/04/2023 - 05/05/2023
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006118-20230317140310.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006118-20230317140331.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006118-20230320105525.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006118-20230403135425.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006118-20230703124014.pdf

Volver