Logo entidad AZKOITIA
IRURA
Servicios telemáticos C Área tramitación segura
             


OP01/2022
Egonkortzea - Lehiaketa - Ofiziala C2
Irurako Udala
Plaza San Migel, 1
20271 IRURA
Tel. 943 69 13 33
Kontuz! MEREZIMENDUEN AZKEN EGUNA - 2022KO ABENDUAREN 20A DA
Boletín Oficial de Gipuzkoa 20/12/2022
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/05/2202322e.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/05/23/pdfs/BOE-A-2023-12100.pdf
24/05/2023 - 20/06/2023
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006104-20230322094108.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE006104-20230322094445.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2023/07/20/c2305447.pdf

Volver