Logo entidad AZKOITIA
URRETXU
Servicios telemáticos C Área tramitación segura
             


OP07
Udaltzaingoko agentea, funtzionario izaera duena, txanda irekia
Alegatutako merezimenduak egiaztatzeko epean (2023/09/15a arte)
Urretxuko Udala
Iparragirre kalea, 20
20700 URRETXU
Tel. 943038080
Boletín Oficial de Gipuzkoa 28/12/2022
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-A-2023-7072.pdf
19/03/2023 - 19/04/2023
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005979-20230221104701.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005979-20230309151034.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005979-20230627124355.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/euskera/gao/2023/09/01/e2306379.htm
http://uzt.gipuzkoa.eus?De=07711003&idioma=eu&convosel=5979

Volver