Logo entidad AZKOITIA
URRETXU
Servicios telemáticos C Área tramitación segura
             


OP06
Zerbitzu anitzetako langilea, lan-kontratudun izaera duena, txanda irekia.
Alegatutako merezimenduak egiaztatzeko epean (2023/10/23a arte)
Urretxuko Udala
Iparragirre kalea, 20
20700 URRETXU
Tel. 943038080
Boletín Oficial de Gipuzkoa 28/12/2022
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-A-2023-7072.pdf
19/03/2023 - 19/04/2023
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005978-20230221104102.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005978-20230309150927.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005978-20230627124307.pdf
http://uzt.gipuzkoa.eus?De=07711003&idioma=eu&convosel=5978
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/euskera/gao/2023/10/16/e2307463.htm

Volver