Logo entidad AZKOITIA
ORDIZIA
Servicios telemáticos C Área tramitación segura
             


2022SOPE0001
Majoriko Mantenimenduko Ofiziala, merezimendu-lehiaketa bidez
Ordiziako Udala
Plaza Nagusia, 24
20240 ORDIZIA
Tel. 943885850
Boletín Oficial de Gipuzkoa 30/12/2022
https://boe.es/boe/dias/2023/05/30/pdfs/BOE-A-2023-12734.pdf
31/05/2023 - 27/06/2023
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005952-20230214105818.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005952-20230220105715.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005952-20230220114344.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005952-20230606120418.pdf

Volver