Logo entidad AZKOITIA
ORDIZIA
Servicios telemáticos C Área tramitación segura
             


2022SOPE0001
Lorazain Peoia, merezimendu-lehiaketa bidez
Eskaerak aurkezteko epea
Ordiziako Udala
Plaza Nagusia, 24
20240 ORDIZIA
Tel. 943885850
Boletín Oficial de Gipuzkoa 30/12/2022
https://boe.es/boe/dias/2023/05/15/pdfs/BOE-A-2023-11471.pdf
16/05/2023 - 12/06/2023
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005912-20230214101541.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005912-20230220105516.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005912-20230220114206.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005912-20230606120224.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005912-20230822175840.pdf

Volver