Logo entidad AZKOITIA
ORDIZIA
Servicios telemáticos C Área tramitación segura
             






2022SOPE0001
Hiri Mantenu eta Zerbitzu Arduraduna, merezimendu-lehiaketa bidez
Eskaerak aurkezteko epea
Ordiziako Udala
Plaza Nagusia, 24
20240 ORDIZIA
Tel. 943885850
Boletín Oficial de Gipuzkoa 30/12/2022
https://boe.es/boe/dias/2023/05/30/pdfs/BOE-A-2023-12734.pdf
31/05/2023 - 27/06/2023
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005834-20230214085044.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005834-20230220103736.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005834-20230220113749.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005834-20230606115856.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005834-20230822172218.pdf

Volver