Logo entidad AZKOITIA
URRETXU
Servicios telemáticos C Área tramitación segura
             


OP02
Harrerako administratiboa, funtzionario izaera duena, txanda irekia.
Alegatutako merezimenduak egiaztatzeko epean (2023/09/15a arte)
Urretxuko Udala
Iparragirre kalea, 20
20700 URRETXU
Tel. 943038080
Boletín Oficial de Gipuzkoa 28/12/2022
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-A-2023-7072.pdf
19/03/2023 - 19/04/2023
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230303140558.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005703-20230309150418.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005703-20230627123900.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/euskera/gao/2023/09/01/e2306374.htm
http://uzt.gipuzkoa.eus?De=07711003&idioma=eu&convosel=5703

Volver