Logo entidad AZKOITIA
ORIO
Servicios telemáticos C Área tramitación segura
             


OPE10/2022/878
Harreragile arduraduna
Parte hartzeko eskaera aurkezteko epea Estatuko Aldizkari Ofizialean deialdiaren iragarkia argitaratu eta biharamunean hasiko da eta egun horretatik zenbatzen hasita 20 egun baliodunekoa iraupena izango du.
Orioko Udala
Herriko Plaza, 1
20810 ORIO
Tel. 943830346
Parte hartzeko eskaera aurkezteko epea Estatuko Aldizkari Ofizialean deialdiaren iragarkia argitaratu eta biharamunean hasiko da eta egun horretatik zenbatzen hasita 20 egun baliodunekoa iraupena izango du.
Boletín Oficial de Gipuzkoa 29/12/2022
https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/18/pdfs/BOE-A-2023-9470.pdf
19/04/2023 - 17/05/2023
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005642-20230102130309.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005642-20230102130337.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005642-20230123140055.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005642-20230314114803.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005642-20230314114829.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230929080636.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005642-20230928131100.pdf
http://uzt.gipuzkoa.eus?De=06111003&idioma=eu&convosel=5642

Volver