Logo entidad AZKOITIA
ELGOIBAR
Servicios telemáticos C Área tramitación segura
             


2022ILPR0016
Administrari Laguntzailea lehiaketa-oposaketa
BUKATUA Eskaerak aurkezteko epea
Elgoibarko Udala
Barne Antolaketa Saila-Santa Ana kalea, 2 HAZ
20870 ELGOIBAR
Tel. 943741050
https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/24/pdfs/BOE-A-2023-9845.pdf
25/04/2023 - 23/05/2023
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/12/29/c2208219.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230228145600.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005628-20230418154506.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005628-20231011075858.pdf

Volver