Logo entidad AZKOITIA
ORIO
Servicios telemáticos C Área tramitación segura
             


OPE01/2022/868
Irakasle Zuzendaria (Musika-eskola)
Parte hartzeko eskaera aurkezteko epea Estatuko Aldizkari Ofizialean deialdiaren iragarkia argitaratu eta biharamunean hasiko da eta egun horretatik zenbatzen hasita 20 egun baliodunekoa iraupena izango du.
Orioko Udala
Herriko Plaza, 1
20810 ORIO
Tel. 943830346
Dedikazioa (%) atalean BETI 100% JARRI BEHAR DA. Hau da, zerbitzuak lanaldi partzialean edo murriztuan eman badira ere, atal horretan 100%eko lanaldian egin dela jarri behar da, bestela, aplikazioak gaizki zenbatuko du.
Boletín Oficial de Gipuzkoa 29/12/2022
https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/18/pdfs/BOE-A-2023-9470.pdf
19/04/2023 - 17/05/2023
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005614-20221230084613.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005614-20221230084803.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005614-20230123134109.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005614-20230314124420.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005614-20230314124438.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005614-20230707095224.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005614-20230928132637.pdf
http://uzt.gipuzkoa.eus?De=06111003&idioma=eu&convosel=5614

Volver