Logo entidad AZKOITIA
ORIO
Servicios telemáticos C Área tramitación segura
             


OPE01/2022/864
Irakasle (dantza eta osagarriak)
Parte hartzeko eskaera aurkezteko epea Estatuko Aldizkari Ofizialean deialdiaren iragarkia argitaratu eta biharamunean hasiko da eta egun horretatik zenbatzen hasita 20 egun baliodunekoa iraupena izango du.
Orioko Udala
Herriko Plaza, 1
20810 ORIO
Tel. 943830346
Dedikazioa (%) atalean BETI 100% JARRI BEHAR DA. Hau da, zerbitzuak lanaldi partzialean edo murriztuan eman badira ere, atal horretan 100%eko lanaldian egin dela jarri behar da, bestela, aplikazioak gaizki zenbatuko du.
Boletín Oficial de Gipuzkoa 29/12/2022
https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/18/pdfs/BOE-A-2023-9470.pdf
19/04/2023 - 17/05/2023
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005611-20221230092455.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005611-20221230092533.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005611-20230123133814.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005611-20230314124037.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005611-20230314124120.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005611-20230707094858.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005611-20230929081534.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005611-20240214150319.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005611-20240425085211.pdf

Volver