Logo entidad AZKOITIA
ELGOIBAR
Servicios telemáticos C Área tramitación segura
             


2022ILPR0014
Zine Aretoko Atezaina
BUKATUA eskabideak aurkezteko epea.
Elgoibarko Udala
Barne Antolaketa Saila-Santa Ana kalea, 2 HAZ
20870 ELGOIBAR
Tel. 943741050
Boletín Oficial de Gipuzkoa 29/12/2022
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-A-2023-6028.pdf
08/03/2023 - 04/04/2023
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/12/29/c2208146.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230228145539.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230310090547.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005604-20230308095007.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005604-20230714091759.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2023/09/26/c2306856.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230926084404.pdf
http://uzt.gipuzkoa.eus?De=03211003&idioma=eu&convosel=5604
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005604-20231128103831.pdf

Volver