Logo entidad AZKOITIA
ELGOIBAR
Servicios telemáticos C Área tramitación segura
             


2022ILPR0013
Ofizio Anitzeko Langileak
Eskabideak aurkezteko epean.

Barne Antolaketa Saila-Santa Ana kalea, 2 HAZ
20870 ELGOIBAR
Tel. 943741050
Boletín Oficial de Gipuzkoa 29/12/2022
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-A-2023-6028.pdf
08/03/2023 - 04/04/2023
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/12/29/c2208145.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230228145506.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230310090435.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005601-20230308094254.pdf

Volver