Logo entidad AZKOITIA
ELGOIBAR
Servicios telemáticos C Área tramitación segura
             


2022ILPR0015
Kirol Koordinatzailea
BUKATUA eskabideak aurkezteko epea.
Elgoibarko Udala
Barne Antolaketa Saila-Santa Ana kalea, 2 HAZ
20870 ELGOIBAR
Tel. 943741050
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-A-2023-6029.pdf
08/03/2023 - 04/04/2023
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/12/28/c2207988.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230228145451.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230310090255.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230310090358.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005600-20230714091625.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2023/09/26/c2306836.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005600-20230926084126.pdf
http://uzt.gipuzkoa.eus?De=03211003&idioma=eu&convosel=5600

Volver