Logo entidad AZKOITIA
ELGOIBAR
Servicios telemáticos C Área tramitación segura
             


2022ILPR0011
Ordenantzen Begiraleak
BUKATUA eskabideak aurkezteko epea.
Elgoibarko Udala
Barne Antolaketa Saila-Santa Ana kalea, 2 HAZ
20870 ELGOIBAR
Tel. 943741050
Boletín Oficial de Gipuzkoa 29/12/2022
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-A-2023-6028.pdf
08/03/2023 - 04/04/2023
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/12/29/c2208143.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2023/02/01/c2300174.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230228145431.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230310090117.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005599-20230308092942.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005599-20230714091440.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2023/09/26/c2306852.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230926083946.pdf
http://uzt.gipuzkoa.eus?De=03211003&idioma=eu&convosel=5599

Volver