Logo entidad AZKOITIA
ELGOIBAR
Servicios telemáticos C Área tramitación segura
             


2022ILPR0010
Zerbitzuetako Burua
BUKATUA eskabideak aurkezteko epean.
Elgoibarko Udala
Barne Antolaketa Saila-Santa Ana kalea, 2 HAZ
20870 ELGOIBAR
Tel. 943741050
Boletín Oficial de Gipuzkoa 29/12/2022
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-A-2023-6028.pdf
08/03/2023 - 04/04/2023
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/12/29/c2208142.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230228145926.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230310090007.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005598-20230308092616.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005598-20230714092735.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2023/09/26/c2306851.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230926083839.pdf
http://uzt.gipuzkoa.eus?De=03211003&idioma=eu&convosel=5598
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005598-20231128105636.pdf

Volver