Logo entidad AZKOITIA
ESKORIATZA
Servicios telemáticos C Área tramitación segura
             


2023ILAK0001
Toki garapenerako teknikari plaza
Eskoriatzako Udala
Fernando Eskoriatza plaza, z/g
20540 ESKORIATZA
Tel. 943714407
Boletín Oficial de Gipuzkoa 06/03/2023
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/06/pdfs/BOE-A-2023-5785.pdf
07/03/2023 - 03/04/2023
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230130132346.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230130132419.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE000000-20230130132506.pdf
https://ssl7.gipuzkoa.net/convocatorias/seleccion/apuntes/CE005407-20230302130229.pdf

Volver