Mendekotasun egoeran daudenen familia harrera zerbitzua

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Familia harrerako programaren bidez familia unitate edo bakarrik bizi den pertsona batek, mendekotasun edo ezgaitusun egoeran dagoen pertsona bat hartzen dute beren etxeetan. Harrera familiak eta hartutako pertsonak ez dute hurbileko ahaidetasun loturarik izango.

NORK ESKA DEZAKE?

Mendekotasun edo ezgaitasun egoeran dauden pertsonak.

Baldintzak:

 1. Etxean hartutako pertsonarenak
  • Gipuzkoako edozein udalerritan erroldatuta egotea eskaera egin aurreko urte batean gutxienez eta 18 urtetik gorakoa izatea.
  • Mendeko pertsonatzat hartua izatea indarrean dagoen baremoaren arabera.
  • Bizikidetza normala galaraziko duen portaera edo osasun arazo larririk ez izatea.
  • Bigarren mailarainoko odol edo ezkontza ahaidetasunik ez izatea hartuko duen elkarbizitza unitateko kideekin.
 2. Harrera familiarenak
  • Elkarbizitza unitatea osatzea.
  • Erreferentziako pertsona bat izendatzea.
  • Familiaren oinarrizko beharrak asetzeko nahikoa baliabide ekonomiko izatea.
  • Adinez nagusi diren familia unitateko kide guztiek onartzea harrera.
  • Harrera egiteko etxebizitza egoki bat izatea.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 1. Eskaera.
 2. Eskatzailearen eta, egoki balitz, bere ordezkariaren NAN.
 3. Eskatzailearen eta familia-unitatearen diru-sarreren ziurtagiria.
 4. Medikuaren txosten eguneratua (diagnostikoa eta tratamenduak barne)

NOLA ESKA DAITEKE?

  Aurrez aurre:
 • Herritarrentzako Arreta Zerbitzua. Udaletxeko beheko solairuan.Astelehenetik ostiralera.
  Herriko Enparantza 1 20850 MENDARO
  9:00-14:00
  943-033282
  943-033281

   Edozein eskaera izapidetzeko, nahiz eta dokumentazioa bestelako bideak erabiliz aurkeztu, ezinbestekoa izango da dagokion Gizarte langilearekin zita eskatzea.

   KOSTUA

   2008ko abenduaren 23ko 89/08 Foru Dekretuko 6. artikuluan, mendekotasun mailaren arabera, ezartzen diren tarifak ordaindu beharko ditu harrerako pertsonak harrera familiari.

   PROZEDURAREN EPEA

   ARAUDI APLIKAGARRIA

   JARDUNBIDEAREN IZAPIDEAK

   Izapidetzea eta Ebazpena

   Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politikarako saila da espediente hau izapitzearen eta ebaztearen arduraduna. Nolanahi ere, Mendaroko Udalaren Gizarte Zerbitzuetako sailaren bitartez egin behar dira eskaerak.

   Eskaerak Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako lansailera igortzen dira, bertan izapidetuak izan daitezen.

   LANSAIL ARDURADUNA

   Herritartasuna - Gizartegintza

   BESTE ZENBAIT OHAR INTERESGARRI

   DATU PERTSONALEN BABESA

   Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 3ko 3/2018 Lege Organikoaren 11 artikuloa eta Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 13. eta 14. artikuluek informazio-eskubidea arautzen dute, eta Mendaroko Udalari baimena ematen diote emandako datu pertsonalak tratatzeko, aurreko paragrafoan aipatutako helburuak betetzeko. Hala ere, edozein unetan erabili ahal izango dituzu datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko ("ahanzturara" eskubidea), tratamendua mugatzeko, eramangarritasuna bermatzeko, aurka egiteko eta banakako erabakiak hartzeko eskubideak, helbide honetan: Herriko Enparantza 1. 20.850 MENDARO edo helbide elektroniko honetan: erregistroa@mendaro.eus