Iharduera lizentzia: lur betelanak

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Lur betelanak burutzeko lizentzia.

NORK ESKA DEZAKE?

Interesa duen edozein pertsona fisiko-juridikoak edo bere ordezkariek.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Jarduera klasifikatuen baimen eskaera edo aurrekomunikazioa.

Hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duen Otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuko (2009ko martxoaren 18ko 54 zenbakiko EHAA) III Ataleko 26 eta ondoren artikuluetan adierazten direnak.

NOLA ESKA DAITEKE?

  Aurrez aurre:
 • Herritarrentzako Arreta Zerbitzua. Udaletxeko beheko solairuan.Astelehenetik ostiralera.
  Herriko Enparantza 1 20850 MENDARO
  9:00-14:00
  943-033282
  943-033281

   KOSTUA

   001 - Eranskina.
   TARIFA BAKARRA ETA ZERGA-TASA5 %
   03 - HIRIGINTZA ZERBITZUAK EMATEA. ONDORENGO ESPEDIENTE ETA PROEIKTUEN TRAMITAZIOA ETA HAUEN ALDAKETAK.
   Hirigintza lurzatiketak edo segregazioak.100
   Hondamen espedientearen izapidetza.639
   - Iharduera lizentzia behar dutenak.700
   - Baimena ukatutako Iharduerak.111
   -Hirigintza informazio zehatza: aurreanalisia eskatzen duenean (+A epigrafeko fotokopiak, hala bada)70
   -Eskatutako planoak paper edo euskarri digitalean.4

   - Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga. (Ordenantza Fiskala ikusi)

   PROZEDURAREN EPEA

   • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
   • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aldekoa, baldin eta plangintzaren eta legediaren aurkakoa ez bada.

   ARAUDI APLIKAGARRIA

   JARDUNBIDEAREN IZAPIDEAK

   Iharduera lizentziaren baitan dagoena (Ikusi 4.7 fitxa, "Jarduera sialkatua lizentziaren baitan dagoena eta jarduera hasieraren aurrekomunikaizoa").

   Iharduera aurrekomunikazioaren baitan dagoenta ( Ikusi 4.8 fitxa "Aktibitatea hasteko aurrekomunikazioa lizentzia beharrezkoa ez duten jarduera sailkatuentzat")

   LANSAIL ARDURADUNA

   Lurralde - Hirigintza

   BESTE ZENBAIT OHAR INTERESGARRI

   Lan ordutegia 08:00 eta 20:00 artekoa izango da. Ezingo da lanik egin jaiegunetan egun osoz, udalaren berariazko baimenarekin izan ezik.

   DATU PERTSONALEN BABESA

   Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 3ko 3/2018 Lege Organikoaren 11 artikuloa eta Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 13. eta 14. artikuluek informazio-eskubidea arautzen dute, eta Mendaroko Udalari baimena ematen diote emandako datu pertsonalak tratatzeko, aurreko paragrafoan aipatutako helburuak betetzeko. Hala ere, edozein unetan erabili ahal izango dituzu datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko ("ahanzturara" eskubidea), tratamendua mugatzeko, eramangarritasuna bermatzeko, aurka egiteko eta banakako erabakiak hartzeko eskubideak, helbide honetan: Herriko Enparantza 1. 20.850 MENDARO edo helbide elektroniko honetan: erregistroa@mendaro.eus