Biztanleen udal erroldan alta ematea

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Zarauzko biztanleen udal erroldan alta ematea, Espainiako estatuko edo atzerriko beste udalerriren batetik datozen bizileku-aldaketen ondorioz (IN) edo Zarauzko herrian bizi baina erroldatu gabe egotearen ondorioz (OM).

NORK ESKA DEZAKE?

Edozein pertsonak edo haren legezko ordezkariak

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK:

 • Erroldatzen diren pertsona guztien NANak (nahitaezkoa 14 urtetik aurrera).
 • Adingabe ez emantzipatuak badira, familia-liburua. Gurasoetako batekin bakarrik erroldatzen bada, horretarako ahalmena duela aitortzen duen dokumentua. Banaketa edo dibortzioetan,adingabearen tutoretza egiaztatu beharko da, epailearen erabakiaren edota agiri administratiboaren bidez.
 • Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu tramitea, ordezkaritza-agiria.

ATZERRITARREN IDENTIFIKAZIO-AGIRIAK (espainiar nazionalitatea):

 • Europar Batasuneko, Norvegiako, Islandiako, Liechtesteingo eta Suitzako herritarrek euren nazionalitate-herrialdeko pasaportea edo nortasun-agiria aurkeztu beharko dute (indarrean egon behar du), eta Atzerritarren Erregistro Zentralean izena emanda badaude (AIZ hor egongo da jasota), hori egiaztatzen duen agiria. Inskripzioa, gehienbat, AIZekin egingo da.
 • Beste estatu batzuetako herritar nazionalek Espainiako agintaritzak emandako bizileku-txartela aurkeztu beharko dute (txartelak indarrean egon behar du). Halakorik izan ezean, euren nazionalitate-herrialdeko pasaportea aurkeztu ahalko dute (indarrean egon beharko du). Beste herrialdeetako bizileku-txartela ez da baliagarria izango. Inskripzioa, gehienbat, AIZekin egingo da.

ETXEBIZITZAREN AGIRIAK

 • Etxebizitza okupatuan: Etxebizitza erabiltzeko eskubidea duen titularraren baimen sinatua (jabea, maizterra) eta hori egiaztatzen duen dokumentua (eskritura publikoa edo alokairu kontratua eta azken ordainagiria). Baimena ematen duen pertsonaren NANaren fotokopia ere bai.
 • Etxebizitza hutsean; Etxebizitzaren okupazioaren egiaztagiria. Ondorengo edozein dokumentu izango da baliagarria:
  • Etxebizitzaren salerosketa-eskritura.
  • Etxebizitzaren alokairu-kontratua eta alokairuaren azken ordainagiria.
  • Erabilera-eskubideari buruzko beste titulu batzuk (epai judiziala dibortzioen kasuan, testamentuak, dohaintzak, etab.).
 • Hala badagokio, erroldatzeko baimena eta baimen hori ematen duen pertsonaren NANaren fotokopia.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • HAZ
  ZARAUTZ
  Goizez: astelehenetik ostiralera 7:30 - 15:00. Arratsaldez osteguna 17:00 - 19:00
  943005100 - 010 Zarauztik

     Posta bulegoak:
    • Posta bulegoak ziurtagiri irekiaren bidez

    ZENBAT KOSTATZEN DA?

    Doan

    PROZEDURAREN EPEA

    • Aurreikusitako epea: Momentuan
    • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: Zehaztu gabe

    ARAUDI APLIKAGARRIA

    ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

    • Aipatutako gainerako agiriekin batera aurkeztutako dokumentuak egiaztatu (garrantzitsua da Estatistikako Institutu Nazionalarekin lotutako tramiteak eta funtzioak egiteko).
    • Datu-basean etxebizitzaren egoera egiaztatu (hutsik dagoen edo ez...).
    • Betekizun guztiak betetzen badira, datuak biztanleen erroldako aplikazio informatikoan sartu eta eskabide-orria inprimatu; dokumentu osagarriak fotokopiatu eta interesdunari sinarazi.
    • Interesdun bakoitzari errolda agiria eman.
    • Idazkaritzara bidali.

    NORK ONARTU BEHAR DU?

    Ez dagokio

    IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

    IDAZKARITZA - IDAZKARITZA

    OHARRAK

    • Udalak beste dokumentu osagarriren bat eska dezake tramite hau egiteko.
    • Espainiarren kasuan: altak baja eragiten du jatorrizko herriko erroldan edo kontsulatuan. Mugimendu hori INEren bitartez egingo da.
    • Erroldatzeak ez dakar automatikoki ordainagirien helbideratzea.
    • Trafikoko dokumentuen helbide-aldaketa eskainiko zaio herritarrari.

    Geroagoko tramiteen laburpena

    • Betekizunen bat betetzen ez bada, alta ukatzeko ebazpen arrazoitu bat eman eta eskatzaileari jakinarazi (3 hilabeteko epea).
    • Gainbegiratu eta artxibatu.

    DATU PERTSONALEN BABESA

    Fitxategiaren izena: Biztanleen Udal Errolda

    Fitxategiaren xedea: Biztanleen udal erroldaren kudeaketa. Datuok jarduera administratiboan zehar eta ondoren tratatuko dira; eta hori hauek emandako irizpideen arabera: estatistikako EIN erakundea eta Euskal Kultur Ondarearen Legedia (7/1990 Legea).

    Aurreikusitako lagapenak: Arloan eskumena duten hirugarren erakundeei emango zaizkie datu pertsonalak; esate baterako, Estatistikako Institutu Nazionalari, EUSTATi, Epaitegi eta Auzitegiei edo beste Administrazio Publiko batzuei (adibidez, Gipuzkoako Foru Aldundiari, udalei eta ud

    Oharra: Zure eskaeraren xedea kudeatzean, litekeena da eskaera beste fitxategi batean sartzea.

    Interesdunak eskubidea du bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta horien tratamendua mugatu edo horren aurka egiteko. Horretarako, komunikazio idatzi bat bidaliko du Udalaren helbidera (bere nortasuna frogatzeko agiria sartuta) edo dbo-dpd@zarautz.eus helbide elektronikora. Eskubidea du, baita ere, datuen babesaren arloko Kontrol Agintaritza eskudunaren babesa eskatzeko.

    Adingabeen datuak: Adingabearen guraso-ahalaren edo tutoretzaren titularrak baimena ematen du datu pertsonalak tratatzeko, aurrez adierazitako helburuekin.