Gizarte Zerbitzuen arloan jarduerak egiten dituzten elkarteentzako

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Gizarte Zerbitzuekin lotutako jarduerak burutzen dituzten pertsona edo elkarteentzako dirulaguntzen emakida.

NORK ESKA DEZAKE?

Deialdiaren helburuarekin bat datozen jarduerak burutu eta Zarauzko udalerriaren esparruan jarduten duten irabazi-asmorik gabeko elkarte edo pertsona fisikoek eskatu ahal izango dituzte.

Salbuespen gisa, udalerrirako interesgarritzat jotako jarduerek ere jaso ahal izango dituzte laguntzak, Zarautzen ez jardun arren.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

 • Dirulaguntzak: elkarteak
 • Erakunde eskatzailearen pertsona arduradunaren edo ordezkariaren NANaren kopia.
 • Elkarteak dagokion erregistroan egindako inskripzioaren kopia.
 • Identifikazio Fiskaleko Kodearen kopia.
 • Entitate eskatzailearen estatutuak, aurrez inoiz Udalean aurkeztu ez badira. Aurkeztuta badaude, adierazi egin beharko da zein egun, organo edo bulegotan aurkeztu ziren, baldin eta prozedura hura bukatu zenetik gehienez bost urte pasatu ez badira.
 • Diruz laguntzeko eskatzen den jardueraren proiektua.
 • Aurreikusitako gastuen eta diru-sarreren aurrekontua. Eskariaren xede diren ekintzak egiteko jasotako beste edozein laguntza zertan den adieraztea, emanda zein tramitean.
 • Zinpeko aitorpena, Euskal Administrazio Publikotik diru-laguntzaren bat jaso ondorengo betebeharrak ez betetzeagatik ez dela zigortua izan adierazteko.
 • Zinpeko aitorpena, adierazten duena, batetik, sexuaren ziozko diskriminaziorik ez dela egiten kideak aukeratzeko prozesuan ezta lan-jardunean ere, eta bestetik, administrazio-zehapenik edo zehapen penalik ezarrita eta indarrean ez duela sexuagatik diskriminazioa egin izanagatik.
 • Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzakoak eta Zarauzko Udalekoak beteta daudela egiaztatzeko agiriak. Egiaztapena errazagoa izateko, eskatzaileek baimena eman ahalko diote Zarauzko Udalari informazio hori telematikoki lortzeko.

NON ESKATZEN DA?

  Aurrez aurre:
 • HAZ
  ZARAUTZ
  Goizez: astelehenetik ostiralera 7:30 - 15:00. Arratsaldez osteguna 17:00 - 19:00
  943005100 - 010 Zarauztik

    ZENBAT KOSTATZEN DA?

    Doan

    PROZEDURAREN EPEA

    • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
    • Isiltasun-administratiboaren izaera: Ezezkoa

    ARAUDI APLIKAGARRIA

    ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

    • Eskabide-orria eta agiriak jaso, eskaneatu, egiaztatu eta erregistratu.
    • Eskatzaileari kopia zigilatu bat eman, ziurtagiri gisa.
    • Eskaera Gizarte Zerbitzuetako Departamentura bidali.

    NORK ONARTU BEHAR DU?

    Tokiko Gobernu Batzarra

    IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

    GIZARTE ZERBITZUAK - GIZARTE ZERBITZUAK

    OHARRAK

    Geroagoko tramiteen laburpena

    • Instruktoreak balorazioa eta proposamena egin.
    • Balioespen batzordeak aztertu eta bere txostena egin.
    • Entzunaldiaren tramitea bete.
    • Ebazpen proposamena egin.
    • Fiskalizatu.
    • Ebatzi.
    • Interesdunari jakinarazi.
    • Lehendabiziko zatia ordaindu, %70a.
    • Justifikazioa aztertu.
    • Diru-laguntza likidatzeko egiaztapen txostena egin.
    • Ebazpen proposamena egin.
    • Fiskalizatu.
    • Ebazpena
    • Interesdunari jakinarazi
    • Kitapena ordaindu.

    DATU PERTSONALEN BABESA

    Fitxategiaren izena: Gizarte ekintza

    Fitxategiaren xedea: Gizarte laguntzekin lotutako eskaeren eta espedienteen kudeaketa. Datuok jarduera administratiboan zehar eta ondoren tratatuko dira; eta hori, honen arabera: Euskal Kultur Ondarearen Legedia (7/1990 Legea).

    Aurreikusitako lagapenak: Hauei komunikatu ahalko zaizkie datuak: arloan eskumena duten beste Administrazio Publiko batzuei, Gipuzkoako Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari, Behargintza-ri, lanean txertatzeko zereginetan dabiltzan enpresa pribatuei eta Kabia foru erakunde autonomo

    Oharra: Zure eskaeraren xedea kudeatzean, litekeena da eskaera beste fitxategi batean sartzea.

    Interesdunak eskubidea du bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta horien tratamendua mugatu edo horren aurka egiteko. Horretarako, komunikazio idatzi bat bidaliko du Udalaren helbidera (bere nortasuna frogatzeko agiria sartuta) edo dbo-dpd@zarautz.eus helbide elektronikora. Eskubidea du, baita ere, datuen babesaren arloko Kontrol Agintaritza eskudunaren babesa eskatzeko.

    Adingabeen datuak: Adingabearen guraso-ahalaren edo tutoretzaren titularrak baimena ematen du datu pertsonalak tratatzeko, aurrez adierazitako helburuekin.