Kalez Kaleko Salmenta: ekoizleak eta artisauak

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Saltoki batetik kanpo, postuetan edo instalazio desmuntagarrietan nahiz ibilgailuetan kalez kale saltzeko baimena:

noizbehinkako azoketan, herrian feriak eta jaiak direla eta. (Santa Lutzi).

NORK ESKA DEZAKE?

Interesa duen pertsona fisiko edo juridiko orok, edota haren legezko ordezkariak, baldintza hauek betetzen baditu, betiere:

Ekonomia Jardueren gaineko Zergari dagozkion epigrafeetan alta emanda egotea.

Gizarte Segurantzan, dagokion erregimenean alta emanda egotea, eta kuota ordainduta izatea.

BALDINTZA HORIETATIK SALBUETSITA DAUDE: beren nekazaritza-ustiategietatik jasotako produktuak soilik saltzen dituzten pertsonak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Eskaera orria

NANaren edo, hala badagokio, IFKren kopia, eta norberaren konturako lanerako baimena eta bizileku-baimena atzerritarrentzat, edota bizitzeko eta lana egiteko gaitzen duen beste dokumentazioren bat.

Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.

Gizarte Segurantzako alta, eta kotizazioei dagozkien diru-sarreren azken ordainagiria.

Ekonomia Jardueren gaineko Zergari dagokion alta.

Pertsona juridikoen kasuan, enpresaren eratze-eskritura, behar bezala inskribatuta Merkataritza Erregistroan, hala badagokio.

Elikagaien kasuan, elikagaien manipulatzaile-agiria.

Jarduera garatzeko langileak baditu, horiekiko lan-harremana erakusten duen dokumentazioa aurkeztu beharko da.

Jarduera titularraren izenean garatzeko baimena duten pertsonen identitatea egiaztatzen duen dokumentazioa.

Ibilgailuen bidez egiten diren salmenten kasuan, ibilgailuaren zirkulazio-baimena, ibilgailua erabiliko duen pertsonaren gidabaimena, eta ibilgailuari dagokion IAT gainditua duela egiaztatzen duen agiria.

DOKUMENTAZIO LAGUNGARRIA

  NON ESKATZEN DA?

   Aurrez aurre:
  • Herritarren Harrera Zerbitzua
   c/Iparragirre 20 20700 URRETXU
   7:30 a 15:00
   943038080 / harrera@urretxu.eus

   Postaz:
  • c/Iparragirre 20 20700 URRETXU

    E:postaz:
   • harrera@urretxu.eus, beti ere eskaera eta dokumentuan behar bezala sinatuta badaude
    URRETXU

      Erregistro elektronikoa

      ZENBAT KOSTATZEN DA?

      Postua 6,00 € m² /egun edo frakzioa

      Ibilgailu bidezko postua 77,80 € / egun

      Udalak finkatutako postuak 18,00 €ml/eguna edo frakzioa

      Salbuespena:

      -Eskualdeko ekoizleak eta artisauak.

      -Udalaren interesekoak diren gizarte, kultura, eta kirol taldeak, eta ikastetxeak, beti ere beraien jardueraren finantziaziorako jartzen dutenean.

      PROZEDURAREN EPEA

      • Aurreikusitako epea: Hilabete 1
      • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
      • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

      ARAUDI APLIKAGARRIA

      ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

      Eskabidea eta horri dagokion dokumentazioa erregistratzea.

      Interesdunari eskabidearen kopia ematea.

      Dagokion sailera igortzea: udaltzaingoa edo sustapen soziokulturala.

      NORK ONARTU BEHAR DU?

      Alkatetza

      IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

      Udaltzaingoa - Udaltzaingoa

      OHARRAK

      Jaietako eskaerak udaltzaingoak izapidetuko ditu artisauak izan ezik, hauek sustapen soziokulturaleko sailak izapidetuko ditu.

      Mineralogi azokan partze hartzeko eskaerak sustapen soziokulturaleko sailak izapidetuko ditu.

      Baimenek eskatu ahalako izaera dute, eta, beraz, baliogabetu daitezke.

      Baimen horiek besterenezinak dira.

      Herrian bizi diren merkatariek izango dute lehentasuna

      DATU PERTSONALEN BABESA

      Eskatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Urretxuko Udalak behar bezala baimendutako fitxeroetan sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei edo besteri laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Urretxuko Udalera zuzenduta.