Kalez Kaleko salmenta: asteroko azoka, jaiak eta feriak.

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Saltegi batetik kanpo, postuetan edo instalazio desmuntagarrietan nahiz ibilgailuetan kalez kale saltzeko baimena:

- ostegunetan 9:00etatik 13:00etara egiten den aldizkako azokan.

- noizbehinkako azoketan, herrian feriak eta jaiak direla eta.

NORK ESKA DEZAKE?

Interesa duen pertsona fisiko edo juridiko orok, edota haren legezko ordezkariak, baldintza hauek betetzen baditu, betiere:

Ekonomia Jardueren gaineko Zergari dagozkion epigrafeetan alta emanda egotea.

Gizarte Segurantzan, dagokion erregimenean alta emanda egotea, eta kuota ordainduta izatea.

BALDINTZA HORIETATIK SALBUETSITA DAUDE: beren nekazaritza-ustiategietatik jasotako produktuak soilik saltzen dituzten pertsonak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Eskaera-orria.

NANaren edo, hala badagokio, IFKren kopia, eta norberaren konturako lanerako baimena eta bizileku-baimena atzerritarrentzat, edota bizitzeko eta lana egiteko gaitzen duen beste dokumentazioren bat.

Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.

Gizarte Segurantzako alta, eta kotizazioei dagozkien diru-sarreren azken ordainagiria.

Ekonomia Jardueren gaineko Zergari dagokion alta.

Pertsona juridikoen kasuan, enpresaren eratze-eskritura, behar bezala inskribatuta Merkataritza Erregistroan, hala badagokio.

Elikagaien kasuan, elikagaien manipulatzaile-agiria.

Jarduera garatzeko langileak baditu, horiekiko lan-harremana erakusten duen dokumentazioa aurkeztu beharko da.

Jarduera titularraren izenean garatzeko baimena duten pertsonen identitatea egiaztatzen duen dokumentazioa.

Ibilgailuen bidez egiten diren salmenten kasuan, ibilgailuaren zirkulazio-baimena, ibilgailua erabiliko duen pertsonaren gidabaimena, eta ibilgailuari dagokion IAT gainditua duela egiaztatzen duen agiria.

DOKUMENTAZIO LAGUNGARRIA

  NON ESKATZEN DA?

   Aurrez aurre:
  • Herritarren Harrera Zerbitzua
   c/Iparragirre 20 20700 URRETXU
   7:30 a 15:00
   943038080 / harrera@urretxu.eus

   Postaz:
  • c/Iparragirre 20 20700 URRETXU

    E:postaz:
   • harrera@urretxu.eus, beti ere eskaera eta dokumentuan behar bezala sinatuta badaude
    URRETXU

      Erregistro elektronikoa

      ZENBAT KOSTATZEN DA?

      ASTEROKO AZOKA

      Herrialdeko produktuak 0,22 € m²/egun

      Gainerako postuak 0,62 € m²/egun

      Argindar-hargunea 5,43 € /urte

      Salbuespena: baserriko produktuak saltzen dituzten herriko baserritarren postuak

      JAI NAGUSIAK ETA BESTELAKO JAIALDIAK :

      Postua: 5,17 € m²/eguna eta frakzioa

      Ibilgailu bidezko postua: 77,80 €/eguna edo frakzioa

      Udalak finkatutako postuak: 15,51 € ml/eguna edo frakzioa

      Salbuespena:

      • eskualdeko ekoizleak eta artisauak
      • Udalaren interesekoak diren gizarte, kultura eta kirol taldeak, eta ikastetxeak, beti ere beraien jardueraren finantziaziorako jartzen dutenean

      SANTA LUTZIA:

      Postua: 6,00 € m²/eguna eta frakzioa

      Ibilgailu bidezko postua: 77,80 €/eguna edo frakzioa

      Udalak finkatutako postuak: 18,00 € ml/eguna edo frakzioa

      PROZEDURAREN EPEA

      • Aurreikusitako epea: Hilabete 1
      • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
      • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

      ARAUDI APLIKAGARRIA

      ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

      Eskabidea eta horri dagokion dokumentazioa erregistratzea.

      Interesdunari eskabidearen kopia ematea.

      Dagokion sailera igortzea: udaltzaingoa.

      NORK ONARTU BEHAR DU?

      Alkatetza

      IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

      Udaltzaingoa - Udaltzaingoa

      OHARRAK

      Baimenek eskatu ahalako izaera dute, eta, beraz, baliogabetu daitezke.

      Asteroko azokarako baimenak urtebeteko indarraldia du, eta berori berritzeko, eskaera egin beharko da.

      Baimen horiek besterenezinak dira.

      Herrian bizi diren merkatariek izango dute lehentasuna.

      DATU PERTSONALEN BABESA

      Eskatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Urretxuko Udalak behar bezala baimendutako fitxeroetan sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei edo besteri laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Urretxuko Udalera zuzenduta.