Obrei lotutako bide okupazioa

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Lizentzia eskuratzea, hesiak, aldamioak, edukiontziak, karga-jasogailuak, plataforma jasotzaileak, garabiak, siloak, eta obretako bestelako elementu lagungarriak bide publikoan jartzeko, horiekin bide publikoaren hegala okupatzeko edo ez.

NORK ESKA DEZAKE?

Interesa duen edozein pertsonak, edo horren legezko ordezkariak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Eskaera-orria.

Interesduna ez den beste pertsona batek eskatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren identifikazio agiriaren fotokopiarekin.

Kokapen-planoa, kartografia ofizialaren gainean egindakoa; horrek instalazioak okupatuko duen azaleraz eta jarriko diren elementuen banaketari buruz aski xehetasun agertuko du. Halaber, beste alderdi hauek irudikatu behar dira planoan: fatxadaren luzera eta espazio libreak, hiri-elementuak (trafiko-seinaleak, zuhaitzak, aulkiak, zutabeak, hiri-altzariak...), eta udal zerbitzuetan sor daitezkeen gorabeherak (ura, saneamendua, gasa...).

Dorre-garabia bada, eskaeraz gain honakoa aurkeztu beharko da:

a. Gai den teknikariak egindako proiektua, bertan Jasotzaile Aparagailuen Eeregelamenduaren MIE-AEM2 Instruktzio Teknikoa, edo hau ordezkatzen edo osatzen duena, betetzen dela justifikatuz.

b. Garabiaren kokapen planoa beti ere obra egin behar den finkarekiko eta honen mugantekiko. Honako hauek jaso beharko dira: garabiaren oinarria okupatzen duen espazioa, gehiengo altuera, kontrapisuaren kokapena, lumaren ekortzearen eta kakoa zintzilikatzen den orgaren eremuak, ekortze gunean dauden eraikuntzen edota instalazioen altuera, batez ere antenenak.

c. Euskarri-oinarriak okupatuko duen gehiengo azalera.

DOKUMENTAZIO LAGUNGARRIA

  NON ESKATZEN DA?

   Aurrez aurre:
  • Herritarren Harrera Zerbitzua
   c/Iparragirre 20 20700 URRETXU
   7:30 a 15:00
   943038080 / harrera@urretxu.eus

   Postaz:
  • c/Iparragirre 20 20700 URRETXU

    E:postaz:
   • harrera@urretxu.eus, beti ere eskaera eta dokumentuan behar bezala sinatuta badaude
    URRETXU

      Erregistro elektronikoa

      ZENBAT KOSTATZEN DA?

      UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO APROBETXAMENDU BEREZIAGATIKO TASA:

      A epigrafea. Hesiak, astoak, edukiontziak, garabiak. aldamioak, eskorak eta beste batzuk:

      - Metro karratuko edo zaitko , eguneko: 0,62 €

      - Metro karratuko, hilekoa: 21,44 €

      - Metro karratuko, hiruhilekoa: 26,77 €

      - Metro karratuko, urteko: 42,77 €

      - Obrengatiko bide mozketa partziala, eguneko: 20,35 €

      - Obrengatiko bide mozketa osoa, eguneko: 35,60 €

      PROZEDURAREN EPEA

      • Aurreikusitako epea: 10 lanegun
      • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
      • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

      ARAUDI APLIKAGARRIA

      ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

      Eskabidea eta horri dagokion dokumentazioa erregistratzea.

      Interesdunari eskabidearen kopia ematea.

      Dagokion sailera igortzea: udaltzaingoa.

      NORK ONARTU BEHAR DU?

      Alkatetza

      IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

      Administrazio Orokorra - Idazkaritza

      OHARRAK

      Ezinbesteko baldintza: Aurretik obra baimena izatea.

      Arau orokor gisa, oinezkoak bertatik pasatzeko gutxienez 2 metroko zabalerak libre geratu behar du, oztoporik gabe.

      DATU PERTSONALEN BABESA

      Eskatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Urretxuko Udalak behar bezala baimendutako fitxeroetan sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei edo besteri laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Urretxuko Udalera zuzenduta.