Titularitate aldaketa jardueretan.

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Jardueretan titularitate aldaketaren komunikazioa.

NORK ESKA DEZAKE?

Interesa duen edozein pertsonak, edo horren legezko ordezkariak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Titularitate aldaketaren komunikazio idatzia.

Interesduna ez den beste pertsona batek eskatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren identifikazio agiriaren fotokopiarekin.

Titular berriaren NANren fotokopia.

Titular berriaren izenean osasun-baimenaren kopia, hala badagoio.

Titular berria Jarduera Ekonomikoen Zergan alta eman izanaren kopia.

Transmititzaileak ez badu sinatu transmisioaren legitimitatea egiaztatzen duen agiririk: lokalaren alokairu kontratua, oinordetzaren banaketa, lokalaren salerosketaren eskritura…)

DOKUMENTAZIO LAGUNGARRIA

  NON ESKATZEN DA?

   Aurrez aurre:
  • Herritarren Harrera Zerbitzua
   c/Iparragirre 20 20700 URRETXU
   7:30 a 15:00
   943038080 / harrera@urretxu.eus

   Postaz:
  • c/Iparragirre 20 20700 URRETXU

    E:postaz:
   • harrera@urretxu.eus, beti ere eskaera eta dokumentuan behar bezala sinatuta badaude
    URRETXU

      Erregistro elektronikoa

      ZENBAT KOSTATZEN DA?

      TITULARITATEA ALDATZEKO TASA:

      Jarduera sailkatuaren aurrekomunikazioari lotutako jarduerak: 73,15 €

      Jarduera sailkatuaren baimenari lotutako jarduerak: 145,29 €

      PROZEDURAREN EPEA

      • Aurreikusitako epea: Hilabete 1
      • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 3 hilabete
      • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aldekoa

      ARAUDI APLIKAGARRIA

      ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

      Eskabidea eta horri dagokion dokumentazioa erregistratzea.

      Interesdunari eskabidearen kopia ematea.

      Dagokion sailera igortzea: hirigintza.

      NORK ONARTU BEHAR DU?

      Alkatetza

      IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

      Hirigintza, Obrak eta Zerbitzuak - Hirigintza

      OHARRAK

      Titularitate aldaketari dagokion jarduera espedientearen arabera, udaleko zerbitzu teknikoak aldez aurreko ikuskapena egin ahal izango du eta, hala badagokio, bere egunean ezarritako neurri zuzentzaileak betearazi.

      Era berean, jarduera indarrean dagoen araudiari egokitzea exijitu ahal izango du.

      DATU PERTSONALEN BABESA

      Eskatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Urretxuko Udalak behar bezala baimendutako fitxeroetan sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei edo besteri laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Urretxuko Udalera zuzenduta.