Zerga betebeharrak zatikatzeko edota geroratzeko eskaera

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Udal zergak ordaintzera derrigortua dagoenak, zorren ordainketa zatikatzeko edota geroratzeko eskaera egin dezake, bere finantza- eta ekonomia-egoerak ez dionean uzten, aldi batez, ordainketa ezarritako epeetan egiten, bere diru egoeragatik

NORK ESKA DEZAKE?

Cualquier persona física o jurídica, o su representante legal.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Eskaera-orria,

NAN edo pasaportea, edo horien ordezko nortasun agiria, edo, hala badagokio, egoitza-baimena.

Interesduna ez den beste pertsona batek eskatzen edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo egoitza-baimenaren fotokopiarekin. Tramitea eskatzen edo sinatzen duena pertsona interesduna ez beste bat bada.

Dokumentazioa, eskaera egitean (kasu bakoitzean dagokiona):

Bermearen konpromisoa, Diruzaintza-Zergabilketan adierazitako kasuetan, moduan, eta kopuruan, Erregelamenduaren arabera.

Bermearen salbuespena eskatzen bada(erabat edo partzialki):

Eskatzailearen aitorpena, ondasunik ez duela edo besterik ez duela adieraziz.

Egindako azken Errenta Aitorpenaren kopia (pertsona fisikoek)

Azken hiru urteetako balantzea eta emaitzen kontua eta, baldin badago, auditoretza-txostena (pertsona juridikoek)

Dokumentazioa, zatikapena edo geroratzea onartzean:

Zatikatutako zorraren hileko ordainketen helbideratzeren kopia (ordainketa agindua).

Zorra bide exekutiboan badago, zorraren %20 ordaindu izanaren frogagiria.

DOKUMENTAZIO LAGUNGARRIA

  NON ESKATZEN DA?

   Aurrez aurre:
  • Herritarren Harrera Zerbitzua
   c/Iparragirre 20 20700 URRETXU
   7:30 a 15:00
   943038080 / harrera@urretxu.eus

   Postaz:
  • c/Iparragirre 20 20700 URRETXU

       .Erregistro elektronikoa

       ZENBAT KOSTATZEN DA?

       Ez du kosturik eskatzailearentzako

       PROZEDURAREN EPEA

       • Aurreikusitako epea: 15 lanegun
       • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
       • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

       ARAUDI APLIKAGARRIA

       ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

       Eskaera eta gainontzeko dokumentazioa jaso eta egiaztatu.

       Sarrera erregistroa eman eta kopia bat interesdunari eman

       Zerbitzu ekonomikoetako Zergabilketara bideratu

       NORK ONARTU BEHAR DU?

       Alkatetza

       IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

       Zerbitzu Ekonomikoak - Kontuhartzailetza

       OHARRAK

       Irizpide orokorrak geroratzeak edo zatikapenak emateko, gehieneko epeak:

       ZORRAREN ZENBATEKOA

       GERORATZEA

       ZATIKAPENA

       150 € baino txikiagoa

       151 eta 600 € artekoa

       3 hilabete

       3 hilabete

       600,01 eta 1.500 € artekoa

       3 hilabete

       6 hilabete

       1.500,01 eta 6.000 € artekoa

       6 hilabete

       12 hilabete

       6.000,01 eta 12.000 € artekoa

       6 hilabete

       18 hilabete

       12.000 € baino handiagoa

       24 hilabete, aurrez zorraren %20 ordainduta

       *Zatikatu beharreko zorraren zenbatekoan sartuko da ordaindu gabe dagoen zor guztia, eskatzaileak izan dezakeen aurreko zorra ere bai.

       Bermeak: zor nagusia eta geroratzeak sortutako berandutze-interesak, gehi bi kontzeptu horien batuketaren %25 kitatuko ditu bermeak. Aplikagarri den Erregelamenduan ezarritako bermeak onartuko dira. Era berean, bermeen eraketaren dispentsa osoa edo partziala eskatu ahal izango da, aipaturiko Erregelamenduan adierazitako kasuetan.

       DATU PERTSONALEN BABESA

       Zure eskabideari erantzun ahal izateko beharrezkoa den udal kudeaketa ahalbidetzeko, zure datuak fitxategietan sartuko ditugu. Aurkatzeko, eskuratzeko, aldatzeko eta deuseztatzeko eskubideak gauzatu ditzakezu Urretxuko Udalari idazki bat bidaliz (15/1999 Lege Organikoa eta 1720/2007 ED)