Ibilgailuen gaineko zerga itzulketa, baja ematearen ondorioz

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Bajan emandako ibilgailu baten titularrak (behin betiko baja edo lapurretagatik alde baterako baja), eskubidea du Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergagatik (TMIZ) ordaindutako kopuruaren zati proportzionala itzultzea eskatzeko, ibilgailuari baja eman zaion hurrengo hilabetetik hasi eta abenduaren 31ra arte.

Itzultzeko kopurua = TMIZ/ urteko kuota x Falta den hilabete kop.

Izapide hau egin aurretik baja eman behar zaio ibilgailuari zentro baimendu batean (ibilgailuak desegiteko lantegi baimenduak) eta haiek Probintziako Trafiko Buruzagitzari jakinaraziko diote baja. Trafiko Buruzagitzak, bere aldetik, Udalari jakinaraziko dizkio izapidetutako baja guztiak, hilabetea bukatutakoan

NORK ESKA DEZAKE?

Ibilgailuaren titularrak edo bere lege-ordezkariak.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Eskaera-orria.

NAN edo pasaportea, edo horien ordezko nortasun agiria, edo, hala badagokio, egoitza-baimena.

Interesduna ez den beste pertsona batek eskatzen edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da, interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo egoitza-baimenaren fotokopiarekin. Tramitea eskatzen edo sinatzen duena pertsona interesduna ez beste bat bada.

Ibilgailuaren bajaren Trafiko Buruzagitzako agiria.

Hala badagokio, lapurretaren salaketa.

DOKUMENTAZIO LAGUNGARRIA

  NON ESKATZEN DA?

   Aurrez aurre:
  • Herritarren Harrera Zerbitzua
   c/Iparragirre 20 20700 URRETXU
   7:30 a 15:00
   943038080 / harrera@urretxu.eus

   Postaz:
  • c/Iparragirre 20 20700 URRETXU

   E:postaz:
  • harrera@urretxu.eus, beti ere eskaera eta dokumentuan behar bezala sinatuta badaude
   URRETXU

    Telematikoki:
   • www.urretxu.eus, beti ere sinadura digitalaren ziurtagiria edukiz gero
    URRETXU

    ZENBAT KOSTATZEN DA?

    Ez du kosturik eskatzailearentzako

    PROZEDURAREN EPEA

    • Aurreikusitako epea: Hilabete 1
    • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
    • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

    ARAUDI APLIKAGARRIA

    ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

    Eskaera eta gainontzeko dokumentazioa jaso eta egiaztatu.

    Sarrera erregistroa eman eta kopia bat interesdunari eman

    Zerbitzu ekonomikoetako Zergabilketara bideratu

    NORK ONARTU BEHAR DU?

    Alkatetza

    IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

    Zerbitzu Ekonomikoak - Kontuhartzailetza

    OHARRAK

    Itzulketa eskaera aurkezteko epea 4 urtekoa da zergaren sortzapen datatik kontatzen hasita, behin epe hori igarota eskubideak preskribatu egiten baitu.

    DATU PERTSONALEN BABESA

    Eskatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Urretxuko Udalak behar bezala baimendutako fitxeroetan sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei edo besteri laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Urretxuko Udalera zuzenduta.