Telelaguntza zerbitzua. (Betion)

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Telelaguntza gizarte izaera duen zerbitzu tekniko bat da eta telefono linearen bidez, eguneko 24 ordutan eta urteko egun guztietan arreta zentro batekin harremanetan jartzea ahalbidetzen die erabiltzaileei, izan dezaketen larrialdiei aurre egiteko

NORK ESKA DEZAKE?

Bakarrik bizi diren edo egunaren denbora gehiena bakarrik igarotzen duten pertsonak.

Bizikidetza unitate baten parte diren eta babesik eza, mendekotasun edota urritasun egoeran dauden pertsonak.

Aurreko egoeretako batean ez dauden pertsonak, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek egindako gizarte-txostenean telelaguntza-zerbitzuaren bidez konpon daitezkeen beharrizanak dituela egiaztatzen denean.

Eta horrez gain :

- Urretxuko udalerrian erroldatuta egotea.

- bere etxean telefono linea izatea.

- telelaguntza ekipoa zuzen eta egoki erabiltzeko gai izan behar dute.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Eskatzaileren NANaren kopia

Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.

Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskaera aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.

Familia-medikuak betetako Osasun-fitxa.

Telelaguntza-zerbitzuaren prezioa banku-helbideratze bidez ordaintzeko agiria.

Telelaguntza-zerbitzuaren prezioa ordaintzeko salbuespena edo hobari bat eskatzen duten interesdunek errentaren, diru-sarreren eta beren izenean dauden ondasun higiezinen gaineko azken aitorpena aurkeztu beharko dute, edo, bestela, gizarte-zerbitzuen arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren Sailari baimena emango diote bai kontsultak egiteko eta bai dagokion zerga- administrazioan eskatzailearen egoera ekonomiko eta fiskalaren inguruan beharrezkoak diren datuak eskatzeko.

DOKUMENTAZIO LAGUNGARRIA

Eskaera orria

Ordezkaritza agiria

Familia-medikuak bete beharreko osasun fitxa

  NON ESKATZEN DA?

   Aurrez aurre:
  • Udaletxea. Gizarte Ekimena
   c/Iparragirre 20 20700 08:00 - 14:30
   943038083 - gizadmi.ur@urretxu.eus

        ZENBAT KOSTATZEN DA?

        Ez du kosturik interesatuarentzat.

        PROZEDURAREN EPEA

        • Aurreikusitako epea: 2 hilabete
        • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 2 hilabete
        • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

        ARAUDI APLIKAGARRIA

        ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

        Eskaera orria eta agiriak jasotzea, egiaztatzea

        Kasua balioestea.

        Eskaera Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailera bidaltzea.

        NORK ONARTU BEHAR DU?

        Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.

        IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

        Gizarte Ekimena - Gizarte Ekimena

        OHARRAK

        DATU PERTSONALEN BABESA

        Eskatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Urretxuko Udalak behar bezala baimendutako fitxeroetan sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei edo besteri laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Urretxuko Udalera zuzenduta.