Mendekotasun egoeran daudenentzat familia harrera zerbitzua.

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Familia harrerako programaren bidez familia unitate edo bakarrik bizi den persona batek, mendekotasun edo ezgaitasun egoeran dagoen pertsona bat hartzen dute beraien etxeetan. Harrera familiak eta hartutako pertsonak ez dute hurbileko ahaidetasun loturarik izango.

NORK ESKA DEZAKE?

Etxean hartutako pertsonarenak:

Gipuzkoako edozein udalerritan erroldatuta egon beharko du, eskaera egin baino urte bete lehenago gutxienez eta 18 urte baino gehiago izango ditu

Menpeko pertsonatzat hartua izatea indarrean dagoen baremoaren arabera.

Bizikidetza normala galaraziko duen portaera edo osasun arazo larririk ez izatea

Hartuko duen elkarbizitza unitateko kideekin, Bigarren mailarainoko odol ahaidetasunik ez izatea

Harrera familiarenak:

Elkarbizitza unitatea osatzea

Familiaren oinarrizko beharrak asetzeko nahikoa baliabide ekonomiko izatea. Kalkuluak egingo dira Foru Dekretu arautzailearen 2.Bc) artikuluan ezarritakoari jarraituz.

Adinez nagusi diren familia unitateko kide guztiek onartzea harrera

Harrera egiteko etxebizitza egoki bat izatea

Harrera famili unitatearen etxean arreta edo zaintza berezia behar duten bi pertsona baino gehiago ez izatea, harrerakoa barne.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

Eskatzaileren NANa

Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.

Ezintasunen bat izanez gero, pertsona horren izenean eskaera aurkeztu duen pertsonak esleitua duen legezko ordezkaritza egiaztatzen duen agiria.

Eskatzailearen eta familia-unitatearen diru-sarreren ziurtagiria.

Medikuaren txosten eguneratua (diagnostikoa eta tratamenduak barne direla).

Harreraren erreferentziako arduraduna izango den pertsonaren izendapena.

Harrera onartzen duen dokumentua, harrera familia osatzen duten kide guztiek sinatuta.

Foru Dekretu arautzailearen 2. artikuluaren 2. atalean aipatutako terminoetan etxebizitza egokia duela egiaztatuko duen agiria.

DOKUMENTAZIO LAGUNGARRIA

  NON ESKATZEN DA?

   Aurrez aurre:
  • Udaletxea. Gizarte Ekimena
   c/Iparragirre 20 20700 08:00 - 14:30
   943038083 - gizadmi.ur@urretxu.eus

        ZENBAT KOSTATZEN DA?

        Ez du kosturik interesatuarentzat.

        PROZEDURAREN EPEA

        • Aurreikusitako epea: 6 hilabete
        • Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 6 hilabete
        • Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

        ARAUDI APLIKAGARRIA

        ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

        Agiriak jasotzea, eskaneatzea, egiaztatzea

        Kasua balioestea.

        Eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentura bidaltzea.

        NORK ONARTU BEHAR DU?

        Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentua

        IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

        Gizarte Ekimena - Gizarte Ekimena

        OHARRAK

        DATU PERTSONALEN BABESA

        Eskatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Urretxuko Udalak behar bezala baimendutako fitxeroetan sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei edo besteri laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Urretxuko Udalera zuzenduta.