Turismoa eta yermalismoa ezgaitasunen bat duten pertsonentzat.

ZER DA? ZERTARAKO DA?

Ezgaitasunen bat duten pertsonek turismo eta termalismo egiteko programa.

NORK ESKA DEZAKE?

% 33ko edo gehiagoko ezgaitasun fisiko edo organikoa egiaztatzen duten pertsonek.

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK

NANaren fotokopia, (onuradunarena eta laguntzailearena).

Interesduna ez den beste pertsona batek egiten edo sinatzen badu izapidea, ordezkaritza-agiria aurkeztuko da interesdunaren NANaren, pasaportearen, gidabaimenaren edo bizileku-baimenaren fotokopiarekin.

Eskatzaileak legezko ezintasuna badu, legezko ordezkariaren edota egitatezko zaintzailearen NANaren fotokopia, eta, adingabekoa bada, familia-liburuaren fotokopia

Ezgaitasun-ziurtagiri osoaren fotokopia.

Familia ugarien tituluaren fotokopia (egoera horretan egonez gero).

Bizikidetzako familia-unitateak urtean 7.299,70 euroko edo gutxiagoko diru- sarrerak baditu: nominen edo pentsioen fotokopia eta/edo errentatik datozkien diru-sarreren ziurtagiria.

DOKUMENTAZIO LAGUNGARRIA

  NON ESKATZEN DA?

   Aurrez aurre:
  • Herritarren Harrera Zerbitzua
   c/Iparragirre 20 20700 7:30 a 15:00
   943038080 / harrera@urretxu.eus

        Telematikoki:

        http://elkartu.org/zerbitzuak/elkarbidean-programa/

        http://www.cocemfe.es/vacaciones/

        ZENBAT KOSTATZEN DA?

        Programa bakoitzeko urtero ezartzen diren prezioak

        Eskaera ez du kosturik

        PROZEDURAREN EPEA

        ARAUDI APLIKAGARRIA

        Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratutako urteko deialdia.

         ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

         Eskaera-orria eta agiriak jasotzea, egiaztatzea.

         NORK ONARTU BEHAR DU?

         Espainiako Elbarri Fisikoen Estatuko Konfederazio Koordinatzailea.

         IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA

         Gizarte Ekimena - Gizarte Ekimena

         OHARRAK

         Gurpil-aulkia erabiltzen dutenek edo eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak egiteko laguntza behar dutenek laguntzaile bat eraman beharko dute.

         Onuradunen 16 urtetik beherako seme-alabak joan ahalko dira, betiere haien laguntzarik gabe bidaiatzerik ez dutela justifikatzen badute.

         Lehentasuna izango dute % 50etik gorako ezgaitasuna egiaztatzen dutenek.

         Adingabekoen kasuan, aitaren, amaren edo tutorearen baimena izan beharko da

         DATU PERTSONALEN BABESA

         Eskatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Urretxuko Udalak behar bezala baimendutako fitxeroetan sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei edo besteri laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Urretxuko Udalera zuzenduta.