Haurren ospakizunak Oxirondo azokan egiteko eskaera

Zer da? Zertarako da?

Oxirondo azokan egin daitezke umeen ospakizunak, baina gehienez 60 pertsonek parte hartu ahalko dute.

Ospakizunaren antolatzaileak (eskaria egin duenak) bere gain hartuko du instalazioak eta materialak egoki erabiltzearen ardura eta dagokion araudia betetzeko ardura.

Nork eska dezake?

Bergaran erroldatuta dagoen edozein herritarrek.

Aurkeztu behar diren agiriak

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 BERGARA
    010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

    Kostua

    Indarrean dagoen ordenantza fiskalaren arabera: Zerbitzuak eman edo udal aginpideko jarduera administratiboak burutzeagatiko prezio publikoen ordenantza arautzailea, C epigrafea

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Astebete.
    • Legezko epea: Hiru hilabete.
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Baiespena.

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    • Eskaera eta dokumentazioa izapidetzearen ardura duen departamentura bideratu.
    • Teknikariaren txostena, Hezkuntza eta Gaztedia.
    • Jakinarazpena, eskatzaileari.

    Organo erabakitzailea

    Izapidetze honen ardura duen departamentua

    Bergarako Udala - Hezkuntza eta Gazteria

    Oharrak

    • Ospakizunean kontsumitu beharreko produktuak Oxirondo azokan saltzen badira, Udalak produktuak bertan erosteko gomendioa egiten die ospakizunaren antolatzaileei.
    • Eskatzaileak udal materiala erabili nahi badu 50 euroko fidantza ordaindu beharko du eskaera egiten den momentuan: Fidantza itzuli egingo zaie eskatzaileei, baldin eta araudian aipatzen diren betebehar guztiak betetzen badituzte. Horiek bete ezean fidantza galdu egingo da.
    • Ospakizunak astelehen, astearte, ostegun eta ostiraletan egin ahal izango dira 17:00tik 19:00ra, beti ere aurrez beste zerbait programatuta ez badago toki honetan.
    • Ospakizuna egin nahi den datarako beste ekimenen bat programatuta egonez gero, lehenengoak izango du lehentasuna.

    Datu pertsonalen babesa

    Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

    Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

    Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

    Bergarako Udala

    San Martin Agirre plaza, 1

    20570 Bergara