Ezkontza zibila udaletxean ospatzeko eskaera

Zer da? Zertarako da?

Alkatearen edo honek delegatutako zinegotziaren aurrean ezkontzeko.

Berariaz ohartarazten da ezkontza espedientea Erregistro Zibilean tramitatu behar dela eta ezingo dela ezkontzarik ospatu tramitazio hori bukatu ez bada. Erregistro Zibila Bergaran Ariznoa plazan dago (Epaitegiko eraikinean).

Nork eska dezake?

Alkatearen edo honek delegatutako udal zinegotzi baten aurrean ezkondu nahi duen edonork.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Eskatzailearen Nortasun Agiria eta ordezkatuarena (ordezkotza balego).
 • Bi lekukoen Nortasun Agirien kopiak (ezkontza eguna baino 15 egun lehenago gutxienez). Lekuko horiek ezkontza egunean bertan egon beharko dira.

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

     ARGIBIDE GEHIAGO:
    • Idazkaritza
     Udaletxea
     San Martin Agirre plaza 1, beheko solairua 20570 BERGARA
     010 / 943 779 100 - luz. 1120
     943 779 163

    Kostua

    Udalak hartzen du bere gain.

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Hilabete bat.
    • Legezko epea: Hiru hilabete.
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

    Legeak eta arauak

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    • Eskaera jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
    • Ebazpena, Alkatetzaren dekretua.
    • Jakinarazpena, eskatzaileari.

    Organo erabakitzailea

    Alkatea

    Izapidetze honen ardura duen departamentua

    Bergarako Udala - Idazkaritza

    Oharrak

    Berariaz ohartarazten da ezkontza espedientea Erregistro Zibilean tramitatu behar dela eta ezingo dela ezkontzarik ospatu tramitazio hori bukatu ez bada. Erregistro Zibila Bergaran Ariznoa plazan dago (Epaitegiko eraikinean).

    Interesdunek aukeran izango dute Bergarako alkatearen edo, aurrez propio eskatuta, Bergarako zinegotzi baten aurrean ezkontzea.

    Gutxienez 15 egun lehenago ezkontza egunean egongo diren bi lekukoen Nortasun Agirien kopiak aurkeztu beharko dira, ezkontza akta prestatzeko.

    Udala arduratuko da ezkontza akta Erregistro Zibilera bidaltzeaz.

    Datu pertsonalen babesa

    Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

    Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

    Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

    Bergarako Udala

    San Martin Agirre plaza, 1

    20570 Bergara