Biztanleen errolda: Bizileku-baimen iraunkorrik gabeko Europako Erkidegotik kanpoko atzerritarrek errolda-inskripzioa berritzea

Zer da? Zertarako da?

Bizileku-baimen iraunkorrik gabeko Europar Erkidegotik kanpoko atzerritarrek Biztanle Erroldako inskripzioa berritzea.

Nork eska dezake?

Europar Erkidegotik kanpokoak izanda, bizileku-baimen iraunkorrik ez duten eta Bergaran ohiko bizilekua duten atzerritzarrek.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Pasaportea edo Atzerritarraren Identifikazio Zenbakia (AIZ), berritzea eskatzen duen pertsonarena.
 • Eskatzailea adin txikikoa balitz, gainera berritzea eskatzen duen gurasoaren pasaporte edo AIZa.

Non eskatzen da?

       ARGIBIDE GEHIAGO:
      • Idazkaritza
       Udaletxea
       San Martin Agirre plaza 1, beheko solairua 20570 BERGARA
       010 / 943 779 100 - luz. 1120
       943 779 163

      Kostua

      Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

      Erabakitzeko epea

      • Aurreikusitako epea: Momentuan.
      • Legezko epea: Hiru hilabete.
      • Administrazio isiltasunaren eragina: Ezespena.

      Legeak eta arauak

      Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

      1.- Dokumentazioa jaso, egiaztatu eta eskaneatu.

      2.- Datu-basean egiaztatu pertsona horiek erroldatuta daudela eskaeran azaldutako etxebizitzan.

      3.- Baldintza guztiak betetzen badira, datuak Biztanleen Udal Erroldaren aplikazio informatikoan sartu, eskaneatutako eskaera-orria eta dokumentazioa bertara erantsi, eta bestelako izapiderik egin gabe inskribatu erroldan.

      4.- Dokumentazioa artxibatu.

       Organo erabakitzailea

       Alkatea

       Izapidetze honen ardura duen departamentua

       Bergarako Udala - Idazkaritza

       Oharrak

       Europako Erkidegotik kanpoko atzerritarrek bizileku-baimen iraunkorrik ez badute Erroldako inskripzioa bi urtean behin berritu behar dute. Horrela egin ezean, inskripzioa iraungitzat jotzeko arrazoia izango da (Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 1985eko apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 16.1 artikulua, 2. paragrafoa).

       Datu pertsonalen babesa

       Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

       Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

       Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

       Bergarako Udala

       San Martin Agirre plaza, 1

       20570 Bergara