Biztanleen errolda: Bizikidetzaren bolanteak eta ziurtagiriak

Zer da? Zertarako da?

Dokumentu hauetan, etxebizitza berean erroldatutako pertsona guztiak agertzen dira.

Bolanteak edo ziurtagiriak bi motatakoak izan daitezke:

- Interesatua zenbat pertsonarekin bizi den jasotzen duen bolantea edo ziurtagiria (1. motako ziurtagiria).

- Interesatua zeintzuekin bizi den jasotzen duen bolantea edo ziurtagiria, bertan pertsona guztien datuak azalduz (izen-abizenak, etab.) (2. motako ziurtagiria).

Nork eska dezake?

Bergarako Biztanleen Udal Erroldan jasota dauden pertsona guztiak, edo horien ordezkariak –behar bezala baimenduta–.

Aurkeztu behar diren agiriak

KASU GUZTIETAN

 • Eskatzailearen NAN agiria, pasaportea edo AIZ agiria (originala).
 • Beharko balitz, Biztanleen Erroldako Tramiteak Egiteko Baimenaren inprimakia (F0144) adinez nagusiak diren guztiak sinatuta, eta horretaz gain, baimena ematen duten pertsona guztien NAN agirien, pasaporteen edo AIZ agirien kopia.
 • Familia Liburua, adin txikikoentzat.

2 MOTAKO ZIURTAGIRIARENTZAT GAINERA:

 • Biztanleen Erroldako Tramiteak Egiteko Baimenaren inprimakia (F0144) adinez nagusiak diren guztiak sinatuta, eta horretaz gain, baimena ematen duten pertsona guztien NAN agirien, pasaporteen edo AIZ agirien kopia.

OHARRA: 2 motako ziurtagirian helbide horretan erroldatutako pertsonen datu pertsonalak agertzen dira.

Non eskatzen da?

     Postaz:
    • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
     San Martin Agirre plaza 1 20570 010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
     943 779 163

      ARGIBIDE GEHIAGO:
     • Idazkaritza
      Udaletxea
      San Martin Agirre plaza 1, beheko solairua 20570 BERGARA
      010 / 943 779 100 - luz. 1120
      943 779 163

     Kostua

     Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

     Erabakitzeko epea

     • Aurreikusitako epea: Momentuan.

     Legeak eta arauak

     Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

     Ez dagokio

     Organo erabakitzailea

     Ez dagokio

     Izapidetze honen ardura duen departamentua

     Bergarako Udala - Idazkaritza

     Oharrak

     Bolantea eskatuz gero, orduan bertan ematen da, salbu eta postaz eskatzen bada. Postaz eskatuz gero, udalak bolantea postaz bidaliko du, erroldako helbidera, bi eguneko epean.

     Ziurtagiria eskatuz gero, epea luzeagoa da, sinatuta egon behar baita.

     Datu pertsonalen babesa

     Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

     Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

     Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

     Bergarako Udala

     San Martin Agirre plaza, 1

     20570 Bergara