Ondasunen ziurtagiria-Kanpoko zeinu adierazgarriak

Zer da? Zertarako da?

Honen bidez eskatzen den ziurtagirian adierazten dira eskatzaileak zein ondasun dituen edota Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda dagoen; horiek Udalaren administrazio-erregistro hauetan daude jasota:

- Hiri-lurreko Ondasun Higiezinak

- Landa-lurreko Ondasun Higiezinak

- Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga

- Ibilgailuen errolda

Orokorrean, ziurtagiri hau egiten da diru-laguntzak eskatzeko edo doaneko aholkularitza juridikoa eskatzeko (Abokatu Elkargoan edota Epaitegian aurkezteko).

Nork eska dezake?

Interesdun den edozeinek edota horren legezko ordezkariak, behar den baimenarekin.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Identifikatzeko dokumentuak:

1. Eskatzailearen NAN, AIZ (Atzerritarren Identifikazio Zenbakia) edo pasaportea.

2. Interesduna ez den beste pertsona batek aurkezten badu eskaria, ordezkaritza-agiria (F0136) aurkeztuko da, eta horrekin batera interesdunaren eta eskatzailearen NANa, pasaportea edo bizileku-baimena.

Non eskatzen da?

    Postaz:
   • Bergarako Udala. B@Z (Bergararren Arreta Zerbitzua)
    San Martin Agirre plaza 1 20570 010 (943 779 100 Bergaratik kanpo)
    943 779 163

     ARGIBIDE GEHIAGO:
    • Idazkaritza
     Udaletxea
     San Martin Agirre plaza 1, beheko solairua 20570 BERGARA
     010 / 943 779 100 - luz. 1120
     943 779 163

    Kostua

    Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

    Erabakitzeko epea

    • Aurreikusitako epea: Astebete.
    • Legezko epea: Hiru hilabete.
    • Administrazio isiltasunaren eragina: Ez dagokio.

    Legeak eta arauak

    Ez dagokio

    Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

    1. Eskaera jaso, dokumentazioa aztertu, sarrera eman eta eskatzaileari jaso-agiria eman.

    2. Interesdunaren ondasunak egiaztatu.

    3. Ziurtagiria egin.

    4. Ziurtagiria dagokion pertsonari helarazi sinatzeko.

    5. Sinatutako ziurtagiria interesdunari helarazi.

    6. Dokumentazio guztia Idazkaritzara bideratu artxibatzeko.

      Organo erabakitzailea

      Ez dagokio

      Izapidetze honen ardura duen departamentua

      Bergarako Udala - Idazkaritza

      Oharrak

      Ondasun-ziurtagiria adingabe bati badagokio, aitak, amak edo tutoreak eskatu beharko du. Eta jasotzeko Familia Liburua aurkeztu beharko dute.

      Eskaria posta arruntez edo telematikoki egiten bada, ziurtagiria eskaeran adierazten den helbidera bidaliko da, baldin eta helbide hau helbide fiskalarekin bat baldin badator.


      Datu pertsonalen babesa

      Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

      Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

      Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

      Bergarako Udala

      San Martin Agirre plaza, 1

      20570 Bergara