Gidatzeko baimenean edo/eta zirkulazio-baimenean helbide-aldaketa.

Zer da? Zertarako da?

Bergarako Udalari baimena ematea, udalak zirkulazio- eta/edo gidari-baimenen helbide-aldaketa interesdunaren izenean tramitatu dezan Gipuzkoako Trafiko Buruzagitzan.

Gogorarazten da herritarraren betebeharra dela Trafikoko Zuzendaritza Orokorrari helbide-aldaketaren berri ematea, gidabaimenaren datuak edo/eta ibilgailuaren zirkulazio-baimenaren datuak eguneratzeko (Gidarien Erregelamendu Orokorra onartzen duen 818/2009 Errege Dekretuaren 10. artikulua: Datuen aldaketa; eta 6/2015 Legegintzako Errege Dekretua, zeinen bidez onartu zen Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu Bategina, 60. artikulua: Helbidea eta bide-helbide elektronikoa).

Nork eska dezake?

Bergaran erroldatuta egonda, Bergarako Udalari bere gidabaimeneko edota bere ibilgailuaren zirkulazio-baimeneko helbidea aldatzeko baimena ematen dioten pertsona fisikoak.

Aurkeztu behar diren agiriak

 1. Gidabaimenaren edo/eta zirkulazio-baimenaren helbide-aldaketa egiteko baimen-inprimakia (F0138), behar bezala beteta. Inprimaki hau emango da biztanleen erroldan alta edo helbide-aldaketa egiten denean.
  Gidabaimenaren helbidea aldatu nahi izanez gero, baimenaren titularrak sinatu beharko du eskaera. Ibilgailuaren helbidea aldatu nahi izanez gero (zirkulazio-baimenarena), ibilgailuaren jabe titularrak sinatu beharko du eskaera (titular bat baino gehiago badira, LEHENENGO azaltzen denak egin beharko du).
 2. Gidabaimenaren edo/eta zirkulazio-baimenaren titularraren identifikazio-agiria (NAN, AIZ -Atzerritarren Identifikazio Zenbakia- edo pasaportea).
 3. Gidabaimenaren helbidea aldatu nahi izanez gero, gidabaimena bera.
 4. Zirkulazio-baimenaren helbidea aldatu nahi izanez gero, zirkulazio-baimena bera

Non eskatzen da?

      Kostua

      Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

      Erabakitzeko epea

      • Aurreikusitako epea: Hogei egun.
      • Legezko epea: Bi hilabete.
      • Administrazio isiltasunaren eragina: Ez dagokio.

      Legeak eta arauak

      • Gipuzkoako Probintziako Trafiko Buruzagitzaren eta Bergarako Udalaren arteko lankidetza hitzarmena -

      Eskaera egin ondoren jarraitu beharreko prozedura

      1. Baimen-inprimakia jaso, dokumentazioa egiaztatu, sarrera erregistratu eta eskatzaileari jaso-agiria eman.
      2. Dokumentazioa Udaltzaingora bideratu.
      3. Udaltzaingoak datu osagarriak egiaztatu eta, hala badagokio, helbide-aldaketaren datuak bete eta Trafikora bidaliko ditu.
      4. Probintziako Trafiko Buruzagitzak bere datu-baseetan helbide-aldaketak sartu eta baieztapena bidaliko dio Udaltzaingoari.

      OHARRA. 2010eko irailaren 23aren aurretik emandako zirkulazio-baimenetan titularraren helbidea azaltzen da. Kasu horietan, interesdunak, helbide-aldaketa eskatzerakoan, jatorrizko baimena entregatu beharko du Udaletxean, eta helbidea aldatu duela adierazteko zigilua ipiniko zaio.

       Organo erabakitzailea

       Gipuzkoako Probintziako Trafiko Buruzagitza

       Izapidetze honen ardura duen departamentua

       Bergarako Udala - Udaltzaingoa

       Oharrak

       • Titular bat baino gehiago duten ibilgailuen kasuan, lehenengo titularrak bakarrik eskatu ahal izango du helbide-aldaketa.
       • 2010eko irailaren 23aren aurretik emandako zirkulazio-baimenetan, titularraren helbidea azaltzen da. Kasu horietan, interesdunak, helbide-aldaketa eskatzerakoan, jatorrizko baimena entregatu beharko du Udaletxean, eta helbidea aldatu duela adierazteko zigilua ipiniko zaio.
       • Biztanleen errolda kudeatzeko jarraibideetan jasotako arrazoiren batengatik herritarra ezin bada helbide berrian erroldatu, zirkulazio-baimenen eta gidabaimenen helbide-aldaketa bertan behera geratuko da eta artxibatu egingo da.
       • Inprimaki bera erabilita eta momentu berean, nahi izanez gero eskatu daiteke helbide-aldaketa udal errolda fiskal guztietan egitea, edo bestela bakarrik ibilgailuen gaineko zergaren erroldan.

       Informazio lagungarria:

       Gipuzkoako Trafiko Buruzagitza
       Julio Caro Baroja plaza, 2. 20071
       Donostia – San Sebastian
       Telefonoa: 943 452 000 – Informazio orokorra: 060
       Trafikoko Zuzendaritza Nagusia: www.dgt.es

       Datu pertsonalen babesa

       Egindako eskaeretako datu pertsonalak Bergarako Udalak tratatuko ditu, eskaria izapidetu ahal izateko helburuarekin.

       Datu horiek udal-kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publiko bati edo besteren bati laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie 3/2018 Lege Organikoan aurreikusitako kasuetan –abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa–

       Indarrean dagoen araudiak babestutako eskubideak erabili ahal izango dira, helbide honetara zuzenduta:

       Bergarako Udala

       San Martin Agirre plaza, 1

       20570 Bergara